Vaststellingen en vragen. De antwoorden vanuit Authentiek Ondernemen!

Ons huidig economisch en maatschappelijk model staat meer en meer onder druk. De covid-pandemie heeft deze druk alleen maar versnelt en verscherpt. Het is dan niet zo verwonderlijk dat er in deze tijden pertinente vragen worden gesteld waarop de antwoorden niet altijd duidelijk zijn, voornamelijk omdat juiste data en de hieruit afgeleide informatie 'nog' niet altijd beschikbaar zijn. Maar de wetenschappers onder ons maken elke dag vooruitgang in hun zoektocht naar oorsprong, gevolgen en aansluitende acties, wat absoluut goed nieuws is!

 

Als we nu dieper inzoomen op het economische model dan worden we uitgedaagd met specifieke vragen over fenomenen als massaconsumptie, het nastreven van maximale aandeelhouderswaarde, het principe om ongebreidelde 'groei' centraal te stellen, de CO2 uitstoten en klimaatveranderingen, de betaalbaarheid en het in stand houden van ons huidig economisch model met zijn verworven sociale rechten, de groeiende verarming...enz.

 

Vanuit de bovenstaande vaststellingen stellen bedrijven zich terecht de vraag wat hun rol in dit veranderend landschap zal zijn. Uiteraard steeds met in het achterhoofd dat de belangrijkste bestaansreden het leveren van toegevoegde waarde is en dit naar diverse shareholders (waartoe uiteraard zeker ook de eindklanten en medewerkers behoren). Deze zoektocht wordt in diverse gevallen geformaliseerd door de definiëring van het antwoord op de vraag: wat is onze 'WHY' ( afgeleid uit het inspirerend concept van Simon Sinek). Dit kader vastleggen is een belangrijke voorwaarde tot 'Authentiek Ondernemen'. Maar op basis van mijn intussen meer dan 20 jaren ervaring als Management Consultant stopt daar al te dikwijls de intentie en vervallen nadien de meeste bedrijven terug in de modus 'Business as usual'. In dit opzicht zou het bijzonder pijnlijk zijn dat we uit de actuele veranderingen niet de nodige lessen halen en dat we de bedrijfsvoering identiek houden. En als het enkel is om aan lopende hypes mee te doen, zullen we alleen kunnen ondergaan. Echter, 'Ondergaan' is géén optie in termen van leadership! Sterke leiders nemen het hef in handen en ondanks de stormen komen zij uit bij de realisatie van de uitgetekende WHY.

Wat is dan wel the way to go?

In mijn overtuiging start alles zoals hierbij reeds aangegeven bij de juiste definiëring van de WHY, rekening houden met de zowel actuele en toekomstige maatschappelijke en economische factoren (waarbij de duidelijkheid de ontbrekende factor is). Zonder een visie of een referentiekader (en aansluitend logboek), wordt alles gereduceerd tot 'bezig' zijn en in goede tijden (los van de huidige crisis) kan men zelfs zonder een sterk geformuleerde WHY schitterende resultaten halen, maar als het wat moeilijker wordt, valt het kaartenhuis onvermijdelijk in elkaar. Het zijn dan ook deze bedrijven en organisaties die zich verschuilen achter resultaten ( dikwijls de enge klassieke parameters als EBIT, groei...ed.), om hun gelijk te staven. In mijn beleving staat dit soort bedrijfsvoering zeer ver af van het concept 'Authentiek Ondernemen' en dit omwille van de kortzichtigheid en opportunisme dat hierbij aan de basis ligt. Deze approach heeft zeker gewerkt ( en voor sommige bedrijven nog steeds), maar ik geloof stellig dat deze vorm van bedrijfsvoering ten einde loopt.

 

Op basis van mijn ervaring en expertise ben ik meer en meer overtuigd dat 'Authentiek Ondernemen' een combinatie is van een gedragen en gedeelde WHY ( zowel bij medewerkers en klanten) , maar bovenal operationeel aangestuurd door sterke natuurlijke leiders die hun engagement en ownership aanwenden om deze 'WHY' te realiseren. Willen wij constructief omgaan met de uitdagingen hebben we absoluut nood aan deze leiders. Het zijn zij die mee het voortouw nemen op basis van hun natuurlijke skills om beweging te realiseren. Het staat als een paal boven water dat het aantrekken en empoweren van natuurlijke leiders een zeer belangrijke uitdaging vormt voor elk bedrijf dat zichzelf zowel economisch als maatschappelijk (de bewuste 3P's: profit-people-planet) ernstig neemt.

Ter afronding geef ik de 3 belangrijkste eigenschappen (voorwaarden) om als een natuurlijk leider te functioneren:

 

1. Een natuurlijk leider kent zichzelf bijzonder goed.

 

2. Hij / zij blijft zichzelf en gaat niet met de wind meedraaien.

 

3. Hij/ zij gaat de interne en externe invloeden managen om de uiteindelijke 'WHY' te realiseren door middel van systemen, processen, structuren, competenties enz.

 

 

Indien je hierover meer info wenst hoe FJALK je hierbij kan ondersteunen, neem dan zeker contact op via info@fjalk.be. Onze dienstverlening is gefocust op het ontwikkelen van Natuurlijk leiderschap vanuit 'Authentiek Ondernemen'. Hierbij geven we insights, voeren we assessments en coachingstrajecten uit en meten de Net Authenticy Index.

Start je eigen duurzame verhaal

Benieuwd wat Fjalk voor jou en je onderneming kan doen? Laat het dan zeker aan ons weten.
Je krijgt binnen de 24 uur een antwoord.

Verstuur >